ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ
Μ.Κ.Ο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιλαμβάνονται έξοδα διδάκτρων, μεταβάσεως, διαμονής και σιτίσεως.

Υποτροφίες φοίτησης στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών στα Ιεροσόλυμα


Υποτροφίες φοίτησης στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών στα Ιεροσόλυμα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

 

     
Από την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων       Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων παρέχει εις τούς Μαθητάς της Πατριαρχικής Σχολής της Σιών εις τα Ιεροσόλυμα, πλήρη κάλυψιν σπουδών δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως (Γυμνασίου - Λυκείου).

       Η παροχή της παιδείας εις την Σχολήν της Αγίας Σιών γίνεται κατά το εκπαιδευτικόν πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από Καθηγητάς προερχομένους εξ Ελλάδος.

       Πλην τούτου, οι Μαθηταί της Σιών εκμανθάνουν στοιχεία εκκλησιαστικής μουσικής, αγιογραφίας (από του έτους τούτου), καθώς και αραβικής γλώσσης. Συμμετέχουν εις την ζωήν του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων ως οργανικά αυτού μέλη, διακονούν εις την Θείαν Λατρείαν ποικιλοτρόπως, γνωρίζουν την ένδοξον ιστορίαν της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μέσω μελέτης, αλλά κυρίως επί των ιδίων των Αγίων Τόπων, των Θεοβαδίστων Αγίων Τόπων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπου δύνανται μετά την αποφοίτησίν των να υπηρετήσουν υπό την τετιμημένην ιδιότητα του Αγιοταφίτου.

       Η Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Σιών ευρίσκεται πλησίον του τόπου του Μυστικου Δείπνου και της Πεντηκοστής.

 


Περιλαμβάνονται έξοδα  διδάκτρων, μεταβάσεως, διαμονής και σιτίσεως.   

 

        Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνήσουν μετά της εντεταλμένης προς τούτο Εκπαιδευτικού εις την Εξαρχίαν του Παναγίου Τάφου  εις τήν Αθήναν:

κ. Αικατερίνην Διαμαντοπούλου
Θεολόγον -Φιλόλογον
Ερεχθέως 18, Πλάκα
Τηλέφωνον  210 -3228861,  210 - 3222546  Τηλεομοιοτυπικόν 210- 3222542κιν. 697-3915352 ( 11:00-15:00 ) τις εργάσιμες ημέρες
Ε -mail: [email protected]

Εκ του Ελληνορθοδόξου 
Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων

Είσοδος μελών
Είστε ήδη μέλος;
Εγγραφή νέου μέλους
Λίστα Ενημέρωσης

Αφήστε μας το e-mail σας για να σας αποστέλουμε το newsletter μας
|